Burç-duz ownadyjy K183 - 1
  • Burç-duz ownadyjy K183 - 1

  Burç-duz ownadyjy K183

  389 manat
  .

  Ölçegi: 22 * ​​φ5.5 sm

  Agramy: 195g (238)

  Material: burç, deňiz duzy, künji we beýleki ýakymly ysly zatlary üwemek üçin ulanylýar.

  Ulanmak üçin bellik: üweýji bölejikler 8 mm-den az bolmaly, sebäbi üweýji kartanyň iň ýokary ýerleşiş aralygy 8mm,

  Sany
   Eltip bermekligiň bahasy
  Mugut
  tutuş Türkmenistan ähli ýerine Бесплатная
  Takmynan wagty: 90 gün